2018

Uchwała Nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wych

Uchwała Nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby fizyczne  lub osoby  prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

zal. nr 1 do uch. 454

zal. nr 2 do uch. 454

zal. nr 3 do uch. 454

Lista wiadomości