2018

Uchwała Nr XLVI/453/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie

Uchwała Nr XLVI/453/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej.

zal. do uch. nr 453 mapa

Lista wiadomości