2018

Uchwała Nr XLVI/452/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy

Uchwała Nr XLVI/452/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia  18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2018-2025.

zal. nr 1 do uch. nr 452

objaśnienia do uch. nr 452

Lista wiadomości