2018

Uchwała Nr XLVI/451/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na

Uchwała Nr XLVI/451/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.

Zal. nr 2b do uch.451

Lista wiadomości