2017

Uchwała Nr XLV/449/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 739/13, o

Uchwała Nr XLV/449/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - części działki o nr ewid. 739/13, obręb Plewiska, na okres trzech lat.
Lista wiadomości