2017

Uchwała Nr XLV/447/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki

Uchwała Nr XLV/447/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2018 rok, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
Lista wiadomości