2017

Uchwała Nr XLV/446/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejon

Uchwała Nr XLV/446/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

Uzasadnienie do uch. nr 446

zal. nr 1 do uch. 446 mapa

zal. nr 2 do uch. 446

zal. nr 3 do uch. 446

Lista wiadomości