2017

Uchwała Nr XLV/445/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie u

Uchwała Nr XLV/445/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej.

zal. do uch. 445 mapa
Lista wiadomości