2017

Uchwała Nr XLV/444/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLV/444/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego.
Lista wiadomości