2017

Uchwała Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.

Uchwała Nr XLV/443/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.

zal. nr 1 do uch. 443

zal. nr 1 a do uch. 443

zal. nr 2 do uch. 443

zal. nr 2 a do uch. 443

zal. nr 2 b do uch. 443

zal. nr 3  do uch. 443

zal. nr 4 do uch. 443

zal. nr 5 do uch. 443

zal. nr 6 do uch. 443

zal. nr 7 do uch. 443

Lista wiadomości