2017

Uchwała Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2018-2025.

Uchwała Nr XLV/442/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki  na lata 2018-2025.  

zal. nr 1 do uch. 442

zal. nr 2  do uch. 442

objasnienie do uch. nr 442   

Lista wiadomości