2017

Uchwała Nr XLV/439/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Uchwała Nr XLV/439/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".

zalacznik do uch. nr 439cz I

zalacznik do uch. nr 439 cz. II

zalaczniki do uzasadnienia uch. 439

Lista wiadomości