2017

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych n

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 .

zal. do uch. 438

Lista wiadomości