2017

Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania

Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 434

Lista wiadomości