2017

Uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.

Uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.

zal. do uch. 433

Lista wiadomości