2017

Uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.
Lista wiadomości