2017

Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnienia z podat

Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uzasadnienie do uch. 431

Lista wiadomości