2017

Uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 430

Lista wiadomości