2017

Uchwała Nr XLIV/429/2017Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XLIV/429/2017Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 429

Lista wiadomości