2017

Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których z

Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uzasadnienie do uch. 426

Lista wiadomości