2017

Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego progr

Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki w latach 2015-2019.

uzasadnienie do uch. 424

Lista wiadomości