2017

Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany granic sołectwa Chomęcice i sołectwa Rosnówko w gminie Komorniki.

Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany granic sołectwa Chomęcice i sołectwa Rosnówko w gminie Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 423

zal. do uch. 423 mapa

Lista wiadomości