2017

Uchwała Nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walerianowo i

Uchwała Nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walerianowo i części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej.

zal. do uch. 421 mapa

Lista wiadomości