2017

Uchwała Nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśnio

Uchwała Nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i Ks. Piotra Wawrzyniaka.

Uzasadnienie do uch. 420

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości