2017

Uchwała Nr XLII/416/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowe

Uchwała Nr XLII/416/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Uchwały Nr XXXI/316/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwały Nr XXXIII/332/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XXXIV/344/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XXXV/352/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r.w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XXXVII/365/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r.w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwały Nr XXXVIII/367/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwały Nr XXXIX/382/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia
31 lipca 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XL/358/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwały Nr XLI/397/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. 
Lista wiadomości