2017

Uchwała Nr XLI/412/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w ośmioletnią

Uchwała Nr XLI/412/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2  w Plewiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Plewiskach.
Lista wiadomości