2017

Uchwała Nr XLI/411/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńsk

Uchwała Nr XLI/411/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.
Lista wiadomości