2017

Uchwała Nr XLI/410/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w

Uchwała Nr XLI/410/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach.
Lista wiadomości