2017

Uchwała Nr XLI/409/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcic

Uchwała Nr XLI/409/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera  w Chomęcicach.
Lista wiadomości