2017

Uchwała Nr XLI/408/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komo

Uchwała Nr XLI/408/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.
Lista wiadomości