2017

Uchwała Nr XLI/407/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w przedmiocie przekazania części zadani

Uchwała Nr XLI/407/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań  w przedmiocie przekazania części zadania własnego w zakresie usług edukacyjnych.

zal. do uch. nr 407 - porozumienie

Lista wiadomości