2017

Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki ora

Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych  w celu korzystania z tych pomieszczeń.
Lista wiadomości