2017

Uchwała Nr XLI/403/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i

Uchwała Nr XLI/403/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.

uzasadnienie do uch. nr 403

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości