2017

Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przest

Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej.

 

Lista wiadomości