2017

Uchwała Nr XLI/400/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Ks

Uchwała Nr XLI/400/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.

uzasadnienie do uch. nr 400

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości