2017

Uchwała Nr XLI/398/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2017-2023.

Uchwała Nr XLI/398/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXIII/333/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXIV/345/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały  Nr XXXV/353/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXIX/383/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XL/386/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

objaśnienie do uch. 398

Lista wiadomości