2017

Uchwała Nr XL/392/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla rodziny narodowości polskiej repatriantów z Kazachstan

Uchwała Nr XL/392/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla rodziny narodowości polskiej repatriantów z Kazachstanu zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki.
Lista wiadomości