2017

Uchwała Nr XL/391/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie u

Uchwała Nr XL/391/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej.

zal. do uch. nr 391 mapa

Lista wiadomości