2017

Uchwała Nr XL/389/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i S

Uchwała Nr XL/389/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i Szkolnej

Uzasadnienie do uch. 389

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości