2017

Uchwała Nr XXXIX/383/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie

Uchwała Nr XXXIX/383/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia  29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2017-2023,Uchwały Nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXIII/333/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXIV/345/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały  Nr XXXV/353/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023, Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.
Lista wiadomości