2017

Uchwała Nr XXXVIII/381/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożycz

Uchwała Nr XXXVIII/381/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia  16 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.
Lista wiadomości