2017

Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki rodziny narodowości polskiej – repatriant

Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Kazachstanu.
Lista wiadomości