2017

Uchwała Nr XXXVIII/376/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2017 – 2019.

Uchwała Nr XXXVIII/376/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2017 - 2019.
Lista wiadomości