2017

Uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie u

Uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

zal. do uch. 375 mapa

Lista wiadomości