2017

Uchwała Nr XXXVIII/374/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XXXVIII/374/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.

 

Lista wiadomości