2017

Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i

Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i Poznańskiej.

uzasadnienie do uch. 373

zal. nr 1 do uch. 373

zal. nr 2 do uch. 373

zal. nr 3 do uch. 373

Lista wiadomości