2017

Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańsk

Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej.

Uzasadnienie do uch. 372

zal. nr 1 do uch. 372

zal. nr 2 do uch. 372

zal. nr 3 do uch. 372

Lista wiadomości