2017

Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornick

Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

Uzasadnienie do uch. nr 371

zal. nr 1 do uch. 371

zal. nr 2 do uch. 371

zal. nr 3 do uch. 371

Lista wiadomości