2017

Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
Lista wiadomości