2017

Uchwała Nr XXXVII/366/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemoc

Uchwała Nr XXXVII/366/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.

Uzasadnienie do uch. nr 366

Lista wiadomości